Vpis v zemljiško knjigo je nujen, kadar nekdo želi postati lastnik neke nepremičnine. Brez vpisa posameznik ne more biti dejanski lastnik. Pravočasni vpis bo razrešil številne možne preglavice in vam prihranil marsikateri siv las.

Vpis v zemljiško knjigo

Vpis v zemljiško knjigo je nujno potreben, če želite postati lastnik nepremičnine ali želite uradno zabeležiti, da ima vaša parcela (gospodujoča parcela) služnostno pot čez sosednjo parcelo (služeča parcela). Kdor izpolnjuje pogoje za vpis pravice oziroma pravnega dejstva v zemljiško knjigo v svojo korist in tega vpisa ne predlaga, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve. Takojšen vpis v zemljiško knjigo bo razrešil številne možne preglavice in vam prihranil marsikateri sivi las.

Dobro je vedeti, da kdor se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisane v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti nobenih škodljivih posledic.

Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.

V zemljiško knjigo se vpisujejo;

  • lastninska pravica,
  • služnostna pravica,
  • hipoteka,
  • zemljiški dolg,
  • pravica stvarnega bremena,
  • stavbna pravica..

Za vpis v zemljiško knjigo običajno poskrbi tisti, ki bo pridobil pravice nad nepremičnino, torej kupec. Za vpis potrebujete listino, kot je npr.; darilna ali kupoprodajna pogodba, zasebne listine, listine sestavljene v obliki notarskega zapisa, pravnomočne sodne odločbe, pravnomočne sodbe, pravnomočnost sklepa o dedovanju, itd.

Vpis učinkujejo od trenutka oddaje predloga za vpis v zemljiško knjigo pri pristojnem okrajnem sodišču.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite