Raznolikosti objektov grajene in naravne kulturne dediščine prilagodimo mersko tehnologijo, jih natančno evidentiramo in modeliramo.

Z laserskim skeniranjeim in fotogrametričnim zajemom natančno digitaliziramo in evidentiramo poljubne objekte naravne in grajene kulturne dediščine. Mersko tehniko prilagodimo objektu, najsi gre za manjše figure, ali večje objekte, naselja. Takšni 3D podatki so lahko podlaga za reprodukcije (3D tiskalniki), vizualizacije, izdelave maket ali evidentiranje obstoječega stanja ob rekonstrukcijah.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite