Z zajemom poljščin, sadovnjakov, vinogradov ali gozdov z multispektralno kamero, izdelamo natančne analize zdravja vegetacije in lociranje kritičnih območji v nasadih.

Ti podatki so osnova za optimizacijo procesov v kmetijstvu, pravilno dognojevanje, namakanje in pravočasno ukrepanje proti škodljivcem, s čimer se poveča hektarske dohodke.

Uporabljamo multispektralno kamero Red-Edge podjetja Micasense ki poleg RGB posnetkov zajema podatke v petih spektralnih pasovih, ki so podlaga za izračun vegetacijskih indeksov.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite