Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.dezis.si


Informacije za posameznike po GDPR

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

I. PREDSTAVITEV PODJETJA

Podjetje DEZIS d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2018.

Za namene izvajanja geodetskih storitev ter za nemoten potek dela podjetje DEZIS d.o.o. obdeluje osebne podatke strank v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki najemajo naše storitve. 

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Zakon o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1 in Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN . Zavedamo se, da je v odnosu geodet stranka še kako pomembno zaupanje. Pomemben gradnik tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov in ostalih informacij, ki jih prejmemo od strank.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje DEZIS d.o.o. nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.   

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

V prejetem naročilu (elektronskem in papirnem) vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 1. Ime in priimek stranke,
 2. Stalni ali začasni naslov,
 3. Davčna številka,
 4. e pošta in številka telefona,
 5. osebni podatki stranke, ki so potrebni za vodenje postopkov (dedovanje, kupoprdojan pogodbe

V aplikaciji e računi za potrebe izdaje računov obdelujemo naslednje osebne podatke:

 1. Ime in priimek stranke,
 2. Stalni ali začasni naslov,
 3. Davčna številka,
 4. e pošta in številka telefona,
 5. Stanje zapadlih terjatev,
 6. Specifikacija računa (popis opravljenih storitev za stranko).

Podjetje DEZIS d.o.o. obdeluje osebne podatke na podlagi naslednjih predpisov:

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba (naročilo pisno ali ustno) med podjetjem DEZIS d.o.o in stranko – naročnikom storitve. Pogodbena določila pa so skladna s spodaj navedenimi predpisi.

Podjetje DEZIS d.o.o. v določenih primerih zaproša svoje stranke za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova in telefonske številke za namen lažje komunikacije. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: DEZIS d.o.o. , Goriška cesta 12, 5270 Ajdovščina ali na e naslov info@dezis.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: DEZIS d.o.o. , Goriška cesta 12, 5270 Ajdovščina ali na e naslov info@dezis.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje DEZIS d.o.o. bo obdelovalo osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V teh primerih podjetje DEZIS d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Direktor družbe, Matej Plešnar

Datum: 10. 12. 2018

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite