Ko je več lastnikov v isti stavbi.

Etažni načrt obsega izmero vsakega prostora v stavbi in določitev funkcionalnih posameznih delov stavbe. Glede na skupno uporabo prostorov se določi skupne dele stavbe in morebitne posebne skupne dele stavbe, katerih ne uporabljajo vsi etažni lastniki.

V  primeru gradnje večstanovanjskih stavb vam lahko izdelamo tako imenovani predhodni etažni načrt na podlagi načrta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga potrebujete za urejanje različnih razmerij pred  dokončanjem stavbe (npr. plačilo kupnine, pridobivanje kredita ...).

Etažno lastnino lahko tudi ukinemo. Etažni lastniki se lahko sporazumejo, da iz skupnih delov nastane nov posamezen del v etažni lastnini ali da se posamezni del stavbe nadalje deli ali spoji z drugim posameznim delom stavbe.

Po želji vam izdelamo akt o ustnovitvi etažne lastnine in zemljiškoknjižni predlog, ter tako za vas uredimo celoten postopek ustanovitve etažne lastnine.

Priponke

Filet

(,)

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite