Legalizacija objekta je potrebna zmeraj, ko posameznik želi vpisati stavbo v lastniško knjigo, želi prodati ali kupiti nepremičnino ali pa želi nek objekt nadzidati ali dozidati. Pri tem se je potrebno vprašati, če mora objekt izpolnjevati določene pogoje, se pozanimati o poteku postopka ter njegovi ceni.

Zmotno je mišljenje, da imajo vse stavbe in objekti, ki so evidentirane v geodetskih evidencah (zemljiški kataster, kataster stavb, kataster gospodarske javne infrastrukture – GJI), gradbeno in uporabno dovoljenje. V kolikor ga nimajo, je potrebna legalizacija objekta.

Geodeti lahko evidentiramo tudi črne gradnje, ne preverjamo ali so stavbe legalno zgrajene.

Legalizacija objekta je potrebna, kadar lastnik parcele na kateri stavba stoji, želi stavbo;

  • prodati,
  • kupiti,
  • nadzidati,
  • dozidati,
  • za pridobitev sredstev iz npr. EKO sklada RS,
  • kritje hipotekarnega kredita,
  • pridobiti hišno številko.

Ko bo opravljena legalizacija objekta in vpis v zemljiško knjigo boste izkazali in zavarovali vašo lastnino.

Novi Gradbeni zakon (GZ), ki velja od junija 2018, omogoča več možnosti legalizacije objektov, za katere ni mogoče pridobiti gradbenega in uporabnega dovoljenja po redni poti.

Legalizacija objekta se začne in konča pri nas, pri geodetu. Prvič  z izdelavo geodetskega posnetka za potrebe legalizacije objekta.

Geodetski posnetek vam izdelamo v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, kateri obsega stanje terena z vrisano komunalno infrastrukturo z vrisanimi deli mej iz zemljiškega katastra, podatkom o reliefu, vodah in sosednjih stavbah. Geodetski načrt s pripadajočim certifikatom v elektronki obliki pošljemo izbranemu arhitektu, kot podlago za nadaljnje odločanje v fazi legalizacije objekta.

Po legalizaciji objekta je potrebno objekt evidentirati v geodetske evidence in s tem ga vpišemo tudi v zemljiško knjigo. Storitev vpisa kot tudi naročilo hišne številke naročite pri nas.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite