Elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb (etažni elaborat) + pravni posel + vpis v zemljiško knjigo = etažna lastnina.

V kolikor želite celovito obravnavo za vas izdelamo:

  1. elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb (etažni elaborat).
  2. sporazum o delitvi solastnine v etažno lastnino (sporazum o delitvi) ali enostranski pravni posel.
  3. zemljiško knjižnji predlog.

Na takšen način vam prihranimo čas, saj je postopek ustanovitve etažne lastnine urejen na enem mestu.

Zelo pomebmo je, da sta izdelovalec etažnega elaborata in izdelovalec akta o ustanovtovi etažne lastnine usklajena.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite