Odločili ste se za nakup ali izgradnjo objekta. Seveda je pri tem treba poskrbeti za birokracijo in številna opravila ter dokumente. Eno izmed takšnih opravil je vpis v kataster stavb.

Vpis v kataster stavb je nujno potreben za vse stavbe, ki imajo gradbeno in uporabno dovoljenje. Zmotno je mišljenje, da je vpis stavbe v kataster stavb izveden avtomatično ob izdaji gradbenega dovoljenja ali z zakoličbo stavbe. Vpis v kataster stavb se izvede po končani gradnji.

V kolikor se vam mudi je vpis v kataster stavb mogoč šele, ko je stavba v taki gradbeni fazi, da je površino mogoče izmeriti v skladu s standardom SIST ISO 9836:2017 Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine in drugo področno zakonodajo.

Pri vpisu v kataster stavb, nepremičnino izmerimo od zunaj in od znotraj, kar pomeni, da geodeti izmerimo vsak prostor v stavbi posebej. Na podlagi tako izvedene izmere izračunamo površino stavbe od katere je v pretežnem delu odvisna vrednost vaše nepremičnine in posledično obdavčitev vaše nepremičnine. Zato vpis v kataster stavb zaupajte nam, strokovnjakom, kjer vam bomo ob vpisu v kataster stavb ustrezno svetovali.

Vpis stavbe v kataster stavb evidentiramo na zahtevo;

 • investitorja gradnje,
 • lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana,
 • imetnika stavbne pravice,
 • lastnika stavbe ali dela stavbe,
 • uporabnika stavbe ali dela stavbe,
 • upravnika večstanovanjske stavbe.

Poleg vpisa v kataster stavb je potrebno določiti zemljišče pod stavbo ali fundus stavbe, ki ga evidentiramo za zahtevo;

 • lastnika zemljišča,
 • imetnika stavbne pravice,
 • investitorja gradnje,
 • lastnika ali lastnice posameznega dela stavbe
 • uporabnika ali uporabnice dela stavbe
 • upravnika večstanovanjske stavbe.

Z vpisom v kataster stavb boste lastniki nepremičnine svojo lastnino zavarovali. Z vpisom v kataster stavb boste svojo nepremičnino izkazali, ker bo vpisna v zemljiško knjigo.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite