Primeri fotogrametričnega zajema površja

Za naročilo storitve, klikni na ''mapping service'' in sledi navodilom.

Pogosta vprašanja

DEZIS d.o.o. je ajdovsko podjetje, ki opravlja geodetske storitve in storitve daljinskega zaznavanja na profesionalnem nivoju na območju primorske regije, večja naročila opravljamo po vsej državi.

Z vstopom podjetja C-Astral d.o.o. v lastniško strukturo podjetja DEZIS d.o.o. ponujamo fotogrametrične storitve (mapping service) na globalni ravni.

Ime ali šifro katastrske občine, parcelno številko, ali številko stavbe.

Zadostuje tudi hišni naslov.

Predvsem pa, pridite v našo pisarno, da skupaj določimo obseg naročila.

Da, zelo verjetno na območjih izven intenzivne poselitve. Vzrokov ne iščemo v novejših, zdajšnjih postopkih ali neznanju geodetov ampak v zgodovini nastanka in zgodnejšem razvoju nepremičninske evidence nastanka zemljiškega katastra.

Tako imenovani stabilen- franciscejski kataster, ki ga je uvedel Franc II in je osnova za današnji zemljiški kataster pokriva preko 90% površine Slovenije. Evidenca je nastala v letih 1818- 1829 in revizijo ter dodatno izmero v letih 1869- 1882 takratne Avstro - Ogrske monarhije. Nekateri katastrski načrti iz tega obdobja so še danes na geodetskih upravah, starejše pa hranijo v Arhivu republike Slovenije in prosto dostopni preko spleta. Digitalni katastrski načrt (DKN) je nastal z digitalizacijo starih načrtov.

Kadar gre za območja, kjer prevladuje samo grafičen kataster (''poljudno od Marije Terezije''), obvezno opravimo predizmero na širšem območju, kjer bomo urejali meje parcele. To opravimo brez sodelovanja naročnika in mejašev. Tako izmerjeno dejansko stanje primerjamo z mapami zemljiškega katastra, tako da se ujema v čim več stičnih točkah. Na podlagi te primerjave dobimo najverjetnejši potek parcelne meje z oceno zanesljivosti in natančnosti. Ta del storitve je vedno vključen v osnovno ceno storitve ureditve parcelne meje.

Kjer so bile meje že podpisane je stvar veliko lažja. Zakrita, zakopana in uničena mejna znamenja vzpostavimo na prvotno mesto z nekaj centimetersko natančnostjo.

Predvsem zaradi slabih ali nepopolnih geodetskkih podatkov, kateri so vnešeni v nepremičninske evidence.

Priporočamo, da je dejanska raba stavbe ali stanovanja določena iz strani geodetov, da so vsi notranji prostori stavbe izmerjeni iz strani geodetov. Le na tak način boste plačevali točno tak nepremičninski davek, kot ga vaša nepremčnina odraža glede na model obdavčitve in nepremičninski trg.

Ker stavba v projektih ne izraža nujno dejanskega stanja v naravi.

Po končani gradnji mora investitor zagotoviti evidentiranje objekta.

Od leta 1974 do 2000 je stavbe evidentirala Geodetska uprava RS po uradni dolžnosti ali na zahtevo lastnika zemljišča, kar pa ne pomeni, da so bili vsi objekti zgrajeni do leta 2000 tudi evidentirani.

Veliko je objektov za katere lastniki mislijo, da so evidentirani, pa v resnici niso.

Preverite in uredite svojo nepremičnino. Le na tak način jo tudi zavarujete in date pravo vrednost.

Da, vendar to ne pomeni njene legalizacije.

Črna gradnja pomeni nedovoljen objekt, ki je lahko nelegalen, neskladen ali nevaren objekt.

Za legalizacijo ''črne gradnje'' boste potrebovali; evidentiranje objekta v geodetske evidence, geodetski načrt v nekaterih primerih pa tudi lokacijsko preveritev.

Za legalizacijo objekta daljšega časovnega obdobja (objekti, ki so bili zgrajeni pred 1.1.1998) potrebujete evidentiranje stavbe v vseh geodetskih evidenacah, poenostavljen geodetki načrt, zunanje in notranje mere objekta z izračunom površin.

Ime katastrske občine in parcelno številko ali številko stavbe.

Če razpolagate z gradbenim dovoljenjem, ga prinesite s seboj.

Osem dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta; novogradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave.

Zakoličbo mora izvesti pooblaščeni inženir geodezije v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in dokumentacije za izvedbo gradnje.

Zakoličbeni zapisnik je ena izmed vlog prijave za začetek gradnje objekta.

Cena geodetskega načrta (površina od 1000 m2 do 3000 m2) = 450,00 + 22% DDV = 549,00 EUR

Orientacijska vrednost ureditve meje z min. dvema mejnima znamenjima = 500,00 EUR + 22% DDV = 610,00 EUR

Orientacijska vrednost parcelacije ali izravnave meje z min. 4 mejnimi znamenji = 800,00 EUR + 22% DDV = 976,00 EUR

Orientacijska vrednost za evidentiranje eno stanovanjske stavbe = 700,00 EUR + 22% DDV = 854,00 EUR

Osnovna zakoličba stavbe 350,00 EUR + 22% DDV = 427,00 EUR

Cenik je sprejela Inženirska zbornica Slovenije na osnovi standardov, normativov in vrednosti posameznih nalog geodetske stroke.

Klikni na celoten cenik IZS.

Pri našem delu uporabljamo najsodobnejše metode določitve položaja točk na zemlji s pomočjo globalnih navigacijski satelitskih sitemov (GNSS), kot sta ameriški GPS in ruski GLONASS, ter evropski Galileo.

Oprema za sledenje satelitov je podjetja Trimble, za klasično terestrično izmero pa podjetja Leica.

Fotogrametrčini zajem za površine večje od 1Ha pa do1 km2 in več opravljamo z brezpilotnim sistemom (UAS) Bramor ppX ali Atlas ppX, za površine do 1Ha pa uporabimo multikopoter DJI Mavic.

Terestrični laserski skener je podjetja Leica C10.

Podjetje je na trgu 12 let. Delovne izkušnje najstarejšega pooblaščenega inženirja pa 20 let.

Naše izkušnje segajo na skoraj vsa področja geodezije.

 • od izdelovanja geodetskih elaboratov ureditve mej, parcelacij, evidentiranja stavb…
 • izdelovanja geodetskih načrtov do
 • zakoličevanja objektov in stavb.

Uporabljamo najnovejšo tehnologijo za zagotavljanje ustreznih podatkov in celovitih storitev topografskega kartiranja.

Naše zmogljivosti vključujejo terestično geodetsko merjenje, 3D lasersko skeniranje površja, objektov, in naprav, fotogrametrični zajem, modeliranje digitalnih terenov, stavb, objektov, kartiranje in monitoring pri gradnji.

S 3D terestičnim laserskim skenerjem Leica C10 in potrebno programsko opremo izvajamo laserske meritve terena, objektov in naprav. Natančnost skeniranja je nekaj milimetrov. Gostota točk na kvadratni centimeter je odvisna od konfiguracije stojišč in časa, ki je na voljo. Laser skenira na oddaljenosti od 0,5 metra do 300 metrov.

Metoda je primerna za vsa inženirska dela kjer je fizičen dostop do objektov ali naprav omejen.

Rezultat 3D laserskega skeniranja je oblak točk (point cloud), katerega primerno obdelamo za nadaljnjo uporabo v naslednjih panogah;

 • BIM ( Informacijskega modeliranje objektov),
 • arhitekturnega načrtovanja,
 • urbanističnega planiranja,
 • evidentiranja kulturne dediščine,
 • v turistične namene (izdelovanje 3D maket, vizualiziranje prostorov…),
 • geoloških raziskav,
 • gradbeništva,
 • industrijskega načrtovanja, proizvodnje linije,
 • kmetijstva in gozdarstva
 • forenzičnih raziskav.

V podjetju imamo tri brezpilotne sisteme (UAS), leteči krili podjetja C-Astral Bramor ppX in Atlas ppX, ter heksakopter podjetja C-Astral.

Bramor ppX in Atlas ppX sta uporabna predvsem za območja velikosti več hektarjev, štirikopter DJI Mavic Pro pa za območja velikosti več kvadtranih metrov do enega hektarja.

Bramor ppX in Atlas ppX lahko nosita več različnih kamer, kar je odvisno od povpraševanja (glej opis senzorjev).

1. Mt. Everest

Da je najvišja gora na svetu (Mount Everest) poimenovana po indijsko angleškem geodetu, siru Georgeu Everestu. George Everest, ki je bil glavni načelnik Trigonometrijskega zemljemerskega urada Indije v času od leta 1830 do 1884 je v začetku 19. stoletja izračunal da je Vrh št. XV. visok 8835 metra, kar je 14 metrov razlike glede na današnjo sprejeto višino.

Ameriški geodeti so leta 1999 s tehnologijo GNSS (po domače GPS) izmerili rekordno višino, in sicer 8850 metov, ki pa je Nepal ni uradno sprejel.

Kitajska in Nepal sta se sporazumela da. Mt. Everest meri 8848 metrov, kolikor znaša njegova snežna in ne skalnata višina.

Leta 2020 so bile iz strani Nepalskih in Kitajskih geodetov izvedene ponovne geodetske meritve na samem vrhu gore, kot njeni okolici. Za potrebe določitve višine so geodeti pod goro vzpostavili gravimetrično mrežo (merjenje težnosti), na vrgu gore pa radar s pomočjo katerega so prodrli pod sneg do kamnov.

Nadmorska višinina je bila izmerjena in izračunana  z dvema nedovisnima metodoma, metodo trigonometričnega višinomerstva in metodo GNSS višinomerstva.

Od decembra 2020 je Mount Everest za  86 centimetrov višji, kot je veljalo doslej.

Njegova višina znaša 8.848,86 metrov (29,032ft).

2. Triglav

Da od leta 2016 meri višina Triglava 2863,65 m (prej 2863,99 metrov). Posledica spremembe v višini Triglava ni ugreznjenost ampak je to posledica izračuna novega višinskega koordinatnega sistema, ki ima izhodišče v Kopru, medtem ko je stari temeljil na izhodišču v Trstu iz leta 1857.

3. Drsenje Slovenije proti severo vzhodu

Da se Slovenija vsako leto premakne za priblično en centimeter v smeri proti severovzhodu. To smo izračunali geodeti na podlagi stalnih in dobro stabiliziranih točk na Zemlji, katerim smo koordinatno določili absolutni položaj na zemlji ter meritve izvedli periodično s pomočjo GNSS tehnologije. Hitrosti premikov smo računali ob prelomih v vzhodni Sloveniji (opazovanja iz let 1996, 1999 in 2002). Premikanje proti severovzhoodu je posledica tektoniskih premikov litosferkih plošč.

Tehnologija GNSS pomeni določanje položaja na zemlji s pomočjo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov. Najbolj znan je ameriški GPS-Global Positioning System,. Evropejci imamo svojega Galileo, Rusi Glonass, Kitajci pa Beidou. GPS se v geodeziji uporablja od leta 1989 in predstavlja eno zadnjih velikih revolucij.

Razburljiva akcija v lovu na morilca iz slovenske kriminalne uspešnice pisatelja Tadeja Goloba, Jezero, se dogaja na našem naslovu in dvorišču. Pisatelj je v romanu res uporabil lokacijo naše pisarne, zagotavljam pa vam, da boste ob obisku popolnoma varni.

Zaradi poteka preiskave in ker vam ne želimo pokvariti užitka ob branju knjige, vam podrobnosti ne bomo izdali.

Knjigo boste morali prebrati.

Dezis d.o.o.

Geodezija = γεωδαισία (geodaisia)

 • γη– (geo) = Zemlja
 • δαιζω- (dezis) – meriti.

Imate vprašanje?

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite