Izvedenske storitve


Ko potrebujete mnenje in nasvete o zadevah iz geodetske stroke.

Izvedensko delo samostojno in neodvisno opravlja Matej Plešnar, zapriseženi sodni izvedenec za geodezijo, imenovan z odločbo Ministrstva za pravosodje št.: 705- 47/ 2009 in sicer:

  • za sodišča Republike Slovenije,
  • za upravne enote Republike Slovenije,
  • za ministrstva in druge državne subjekte Republike Slovenije.

Za analize, meritve, presikave in druga opravila potrebna za izdelavo mnenja uporablja geodetski instrumentarij in programsko opremo podjetja DEZIS d.o.o.

V kolikor želite neodvisno in visoko strokovno mnenje v zasebne namene, pooblaščeni inženir geodezije zaposlen v podjetju DEZIS d.o.o. za vas izdela:

  • drugo mnenje skladno z Zakonom o katastru nepremičnin (ZKN),
  • inženirsko mnenje za zasebne stranke,
  • svetuje iz področja evidentiranja in upravljanja nepremičnin,
  • svetuje pri prodaji in zamenjavi parcel, najemu nepremičnin, motenju posesti, urejanju služnosti...

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite