Boniteta zemljišča je proizvodna sposobnost zemljišč, ki se vodi v obliki bonitetnih točk na parcelo in na podalgi nje se obračuna nadomestilo za spremembo namembnosti zemljišča.
Parcele, ki po dejanski rabi niso uvrščene med kmetijska ali gozdna zemljišča imajo določeno boniteto zemljišča v vrednosti nič.

Višina bonitetnih točk zemljišča je zelo pomembna; za pridobitev morebitnih subvencij, ki pogojujejo določeno dejansko rabo in boniteto zemljišča in kot eden izmed pogojev za pridobitev ali ukinitev statusa zaščitene kmetije.

Spremembo bonitetnih točk znižamo ali zvišamo na podlagi poročila agronoma, ki je sestavni del geodetskega elaborata spremembe bonitete zemljišča.

V naši družbi preverimo obstoječo boniteto in uredimo vse potrebno za njeno zvišanje ali znižanje.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite