Z več kot 10-letnimi izkušnjami pri izvajanju geodetskih storitev, izdelovanju geodetskih elaboratov, geodetskih načrtov in zakoličevanju objektov uporabljamo najnovejšo tehnologijo za zagotavljanje ustreznih podatkov in celovitih storitev topografskega kartiranja. Naše zmogljivosti vključujejo terestično geodetsko merjenje, lasersko skeniranje površja, objektov in naprav, fotogrametrični zajem, modeliranje digitalnih terenov, stavb, objektov, kartiranje in monitoring pri gradnji.

Od leta 2017 smo člani skupine C-Astral group.

Podjetje DEZIS d.o.o. izpolnjuje vse potrebne pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti navedene v Zakonu o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1).

Skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) smo vpisani v imenik gospodarskih subjektov, kateri opravljamo inženirsko dejavnost. Pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) smo zavedeni pod evidenčno številko 0216.

V podjetju so stalno zaposleni pooblaščeni inženirji s področja geodezije s pooblastili za izvajaje geodetskih storitev, sodni izvedenec, geodetski pomočniki in drugo usposobljeno osebje za opravljanje inženirske dejavnosti.

Imamo zaposlene izkušene upravljavce sistemov za vodenje brezpilotnih sistemov (UAS) z opravljenim izpitom na Javni agenciji za civilno letalstvo (CAA).

V podjetju skrbimo za periodično servisiranje merske opreme na pooblaščenih servisih.

Dezis = meriti

Delo podjetja se nanaša na GEODEZIJO in zato smo tudi ime firme izbrali temu primerno.

Pojem geodezija izhaja iz grške besede γεωδαισία – geodaisia.

Kar pomeni: γη– (geo) = Zemlja in δαιζω- (dezis) – meriti.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite