Daljinsko zaznavanje


Sklop storitev, ki jih zajema daljinsko zaznavanje obsega celovit zajem 3D prostorskih podatkov z metodami laserskega skeniranja in aerofotogrametrije ter njihovo obdelavo. Uporabljamo terestrični laserski skener podjetja Leica ter brezpilotna letalnika Bramor ppX in Atlas ppX, podjetja C-Astral, s širokim naborom senzorjev, ki nam omogočajo daljinsko zaznavanje na profesionalen način.

3D LASERSKO SKENIRANJE

Laserski skener nam omogoča zajem podatkov v obliki obarvanega oblaka točk v 360° radiju skenerja z milimetersko natančnostjo do oddaljenosti 300m. Občiajno opravimo izmero z večih stojišč in s tem zajamemo vse potrebne detajle. Po tem principu lahko izdelamo oblak točk tako zunanjosti objektov kot tudi notranjih prostorov, ki nam služi kot neomejen vir podatkov za nadaljne izrise, prereze in je osnova za BIM projektiranje.

FOTOGRAMETRIJA

Fotogrametrija je veda pridobivanja podatkov o površju na podlagi zajetih fotografij. Z brezpilotnimi letalniki na daljinsko zaznavanje iz zraka fotografiramo določeno območje in z računalniškimi algoritmi zajete posnetke obdelamo. Rezultati so ortofoto posnetki in 3D oblaki točk, slednji so lahko podlaga za modeliranje terena in objektov.

Glede na izbran senzor lahko pridobimo različne podatke o površju, ki ga kartiramo. Na naše brezpilotne letalnike lahko vgradimo sledeče kamere:
24.3MP RGB: Sony Alpha A6000 ILCE-6000L:
 • Zajem fotografij visoke ločljivosti
 • 19mm / 30mm objektiv
42MP RGB: Sony Cyber-shot RX1R II
 • Zajem fotografij izjemno visoke ločljivosti
 • 19mm objektiv
MicaSense RedEdge-M
 • Zajem podatkov v 5 spektralnih pasovih
 • Generiranje vegetacijskih indeksov in RGB posnetkov
 • Kalibracija s senzorjem sončne svetlobe
 • Georeferencirani podatki
ThermalCapture Fusion
 • Radiometrični (termalni) in RGB zajem podatkov
 • Odčitavanje temperature na piksel natančno
 • Georeferencirani podatki

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite