Zajem in evidentiranje gospodarske javne infrastrukture (GJI)


Prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture in omrežnimi priključnimi točkami javnega komunikacijskega omrežja.

Za upravljavce in lastnike javnih omrežij izdelamo elaborat in vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture GJI za spodaj navedene objekte gospodarske javne infrastrukture:
  • prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča),
  • energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),
  • komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
  • vodna infrastruktura,
  • infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja,
  • drugi objekti v javno korist (elektronske komunikacije) in
  • omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite