Ko stavbi pripišemo vrednost.

Vsaka stavba naj bo stanovanjska ali poslovna, kmetijska ali industrijska mora biti evidentirana v evidenci zemljiškega katastra kot zemljišče pod stavbo in posebej v evidenci katastra stavb.

Pri tem vam lahko določimo hišno številko in naročimo izdelavo hišne tablice.

Pravilno izmerjena in izračunana površina, namembnost stavbe in dejanska raba prostora v stavbi vpliva na vrednost vaše nepremičnine in posledično pravilno in pravično odmero davka. Naj vaša nepremičnina odraža pravo vrednost, zato poskrbite za njeno pravilno evidentiranje!

Z evidentiranjem bo vaša lastnina vpisana v zemljiško knjigo.

S tako evidentirano nepremičnino boste lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, najem.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite