Geodetske storitve


Nudimo vam geodetske storitve od ureditve parcelne meje, izdelave geodetskega načrta in zakoličbe stavbe, do vpisa v kataster in pridobitve hišne številke.

Podjetje DEZIS d.o.o. izpolnjuje vse potrebne pogoje za opravljanje inženirske dejavnosti skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).

Pri Inženirski zbornici Slovenije je vpisano v imenik gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost pod evidenčno številko 0216.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite