Snemanje z dronom se vse bolj pogosto uporablja za opazovanje in zajemanje prostorskih podatkov, saj olajša izmero težko dostopnih in velikih območij.

Dron ali brezpilotni letalnik je robot, ki lahko avtonomno leti od ene točke do druge po vnaprej določenem načrtu in medtem zajema različne vrste podatkov. Deluje kot sistem, ki je sestavljen iz zračnega plovila z avtopilotom in senzorjev visoke ločljivosti za zajetje podatkov. Za opazovanje površja Zemlje in snemanje z dronom sta osnovna senzorja večine dronov videokamera za dnevno opazovanje in infrardeča kamera za nočno. Na letalniku je lahko poleg tega nameščenih še več različnih opazovalnih senzorjev, med njimi tudi termokamera za uporabo v geodeziji.

Za kaj je uporabno snemanje z dronom?

Snemanje z dronom omogoča zmanjšanje časa za izvedbo pregledov površja zemlje, poleg tega je uporabno tudi za:

  • izdelavo aerofotografij,
  • nadzor zunanjega ovoja objektov,
  • izvedbo termografske analize stanja objektov s termokamero za potrebe energetske sanacije objektov,
  • izdelavo 3D modela objektov.

Aerofotografije so v vsebini posnetka zelo natančne, zato jih je možno takoj uporabiti za izdelavo projektov obstoječega in novega stanja  ter za načrtovanje investicij, s termografijo pa je omogočen pregled zgradb v za to ustreznem vremenskem obdobju. Snemanje z dronom omogoča, da na osnovi tako pridobljenih podatkov pripravimo ustrezne načrte za sanacije in izvajanje drugih potrebnih ukrepov za energetsko učinkovitost stavb.

Snemanje z dronom in geodezija

Snemanje poteka tako, da operater pred letom pripravi načrt leta s posebnim programom, preveri omejitve letenja na opazovanem območju in tudi morebitne ovire v zraku. Opazovanje se izvede v primernem vremenu in ker je trajanje leta omejeno, se lahko prelet izbranega območja razdeli na krajše etape. Operater drona lahko že med samim letom preverja zajete podatke – npr. kakovost slik, prekrivanje posnetkov in stopnjo pokrivanje želenega območja s posnetki.

Na področju geodezije se snemanje z dronom že uspešno uporablja za zajem območij premikov zemlje in plazov, za identifikacijo katastrski mej, za topografsko kartiranje in izdelavo 3D-modelov, za merjenje in nadzorovanje gradnje, uporaba dronov za snemanje pa z nenehnim razvojem tehnologije še narašča. Njihova prednost pred klasičnim zračnim zajemom je ta, da so droni cenejši, veliko hitreje so pripravljeni na vzlet in zajem, končne rezultate pa dajo v realnem času oz. zelo hitro po opazovanju. Združujejo visoko kakovost podatkov in udoben fotogrametričen zajem iz zraka. Iz posnetkov iz zraka se izdela 3D model, na osnovi katerega se pridobi ogromno podatkov o terenu, ki so ključnega pomena za nadaljnje gradbene in geodetske dejavnosti.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite