Prikaz parcele je potrdilo iz zemljiškokatastrskega prikaza, ki vsebuje:
 • parcelno številko parcele, za katero je izdelan, brez šifre katastrske občine;
 • grafični prikaz oblike parcele in medsebojne lege parcele, za katero je izdelan in celih ali delov sosednjih parcel ter parcelne številke brez šifre katastrske občine;
 • prikaz urejenih mej.
Načrt parcele je potrdilo iz zemljiškokatastrskega načrta, ki vsebuje:
 • parcelno številko parcele, za katero je izdelan, brez šifre katastrske občine;
 • grafični prikaz meje parcele, na podlagi koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki so evidentirane s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu, parcelne številke brez šifre katastrske občine in zemljiškokatastrske točke.
Potrdilo o parceli vsebuje naslednje podatke o parceli:

1. parcelno številko;
2. površino parcele;
3. dejansko rabo zemljišča z deleži dejanske rabe;
4. boniteto zemljišča s površino;
5. številko stavbe, ki stoji na parceli, in površino zemljišča pod stavbo ter podatek, ali je stavba vpisana v kataster stavb;
6. ime občine;
7. podatek o tem, ali je meja parcele urejena;
8. katastrski dohodek;
9. o lastništvu parcele:

 • ime in priimek oziroma naziv lastnika;
 • naslov stalnega prebivališča oziroma sedež lastnika;
 • letnica rojstva lastnika, ki je fizična oseba, oziroma matična številka za pravne osebe;
 • delež lastništva;

10. o upravljavcu parcele, če je parcela v upravljanju:

 • naziv upravljavca;
 • sedež upravljavca;
 • matična številka upravljavca;
 • podatek o tem, ali je vpis upravljavca začasen ali dokončen.
Potrdilo o stavbi in o delih stavb vsebuje naslednje podatke:

1. o stavbi:

 • številka stavbe;
 • višine stavbe;
 • površina;
 • dejanska raba stavbe;
 • število etaž;
 • parcelna številka parcele, na kateri stoji stavba;
 • ime občine;
 • naslov, če ima stavba določeno hišno številko;

2. o delih stavb:

 • številka dela stavbe;
 • površina;
 • uporabna površina;
 • površina prostorov, ki pripadajo delu stavbe;
 • dejanska raba dela stavbe;
 • številka etaže;
 • številka stanovanja ali poslovnega prostora;
 • naslov, če ima del stavbe določeno hišno številko;
 • o lastništvu delov stavb:
Seznam nepremičnin, pri katerih je oseba kot lastnik vpisana v zemljiški kataster ali kataster stavb, vsebuje naslednje podatke:

1. o lastništvu nepremičnin:

 • ime in priimek oziroma naziv lastnika;
 • naslov stalnega prebivališča oziroma sedež lastnika;
 • letnica rojstva lastnika, ki je fizična oseba, oziroma matična številka za pravne osebe;

2. seznam parcel, evidentiranih v zemljiškem katastru, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik parcel z deležem lastništva;
3. seznam stavb in delov stavb, evidentiranih v katastru stavb, pri katerih je oseba vpisana kot lastnik stavb ali delov stavb z deležem lastništva.

Potrdilo o naslovu stavbe vsebuje naslednje podatke:
 • šifro in ime občine;
 • šifro in ime naselja;
 • šifro in ime ulice, če obstaja;
 • hišno številko;
 • dodatek k hišni številki, če obstaja;
 • številko in ime pošte;
 • šifro in ime katastrske občine;
 • številko stavbe;
 • parcelno številko parcele, na kateri stoji stavba.

Prosimo, vnesite podatke

Naročilo uspešno oddano!

Hvala za vaše naročilo.
Naročeno potrdilo in račun vam bomo poslali po pošti.
V primeru nejasnosti vas pokličemo.

DEZIS d.o.o. je nosilec javnega pooblastila za izdajanje potrdil iz zbirk geodetskih podatkov. Storitev izdaje navedenih potrdil je plačljiva. Zaračunali vam bomo pripravo, obdelavo in posredovanje želenih podatkov. Podatke pošljemo po elektronski ali klasično po navadni pošti. Cena posameznega potrdila je 20,00 EUR z vključenim DDV-jem.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite