Urejene nepremičnine, urejeni medsosedski odnosi!

Za večino geodetskih storitev je končni cilj elaborat geodetske storitve, ki služi kot strokovna podlaga za sprejemanje odločitev in izdajo upravnih odločb v upravnih postopkih, ki jih vodi Geodetska uprava RS ali drugi državni organi.

Elaborat je izdelan v obsegu in po naročilu naročnika geodetske storitve. Zagotavljamo vam, da so vsi udeleženci geodetskih postopkov, ne glede kdo naroči in kdo plača naročeno geodetsko storitev, obravnavani enakopravno.

Naročnikom nudimo celovito storitev od izdelave elaborata geodetske storitve do vpisa v zemljiško knjigo.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite