Parcelacija je združitev ali delitev parcele.

Združimo več parcel istega lastništva in enake obremenitve (istovrstna hipoteka, istovrstna vrstna služnost itd.), razdelimo po solastniških deležih, dedovanju, za namen odprodaje dela parcele, darila itd.

Parcelacijo parcel oblikuje lastnik parcele v naravi po svojih željah. V določenih primerih pa je parcelacija  lahko omejena z občinskim prostorskim načrtom ali zakonom kot je npr. Zakon o gozdovih (ZG).

Delitev gozdnih parcel:

Skladno z Zakonom o gozdovih (ZG) zemljiških parcel, ki so v zemljiškem katastru vpisane z dejansko rabo gozdno zemljišče (100%) in so manjše od 5 hektarjev ali 50.000 kvadratnih metrov, ni možno deliti razen v posebnih primerih.

  Soglasje občine za parcelacijo je potrebno pri:

  • parcelaciji parcele, ki je gradbena parcela (cela ali njen del),
  • parcelaciji parcele, ki je v evidenci stavbnih zemljišč opredeljena kot pripadajoče zemljišče k stavbi (cela ali njen del) in
  • parcelaciji drugih parcel, če je tako določeno v posebnem odloku, ki ga je sprejela občina.

  Preden se opravi parcelacija parcele se posvetujte z geodetom o morebitnih omejitvah ali posebnostih določenega področja. 

  Storitve po meri

  Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

  Imate vprašanje?

  Izpolnite