Najdemo lokacijo ''izgubljene'' parcele.

V kolikor se parcela iz različnih zgodovinskih okoliščin in ne nujno napak izgubi;

  • pri preoštevilčenju,
  • preoblikovanju,
  • prerisovanju starih zemljiško katastrskih načrtov (ZKN),
  • digitalizaciji zemljiško katastrskih načrtov ...

vam izdelamo identifikacijsko poročilo, v katerem grafično in numerično prikažemo stanje parcele na izhodiščni datum ter opišemo vse spremembe skozi zgodovino spreminjanja in preoblikovanja nepremičnine.

Identifikacijo potrebujete, kadar želite identiteto nepremičnine dokozavoti v sodnih ali upravnih sporih, ali za pomiritev svojih strahov pred odškodovanjem.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite