Da vas poštar lahko najde.

Za pridobitev hišne številke je potrebno imeti uporabno dovoljenje in naročiti katastrsko evidentiranje stavbe pri geodetskem podjetju.

Hišno številko določimo stanovanjski ali poslovni stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb in je namenjena stalnemu ali začasnemu prebivanju oziroma opravljanju poslovne in druge dejavnosti. Lahko jo določimo tudi stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb in ni stanovanjska ali poslovna stavba, če v njej prebivajo ljudje ali se v njej opravlja dejavnost.

Do ukinitve hišne številke pride, če se stavba, ki ji je bila določena hišna številka, odstrani ali poruši, razen v primeru nadomestne gradnje.

Tablico s hišno številko morate namestiti na stavbo, za katero je bila določena in se ne sme prenašati na drugo stavbo.

Celoten postopek pridobitve hišne številke opravimo za vas v DEZIS d.o.o.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite