Ureditev večjih območij

Z novo izmero uredimo območje, ki zajema najmanj deset parcel ali je večje od treh hektarjev. Pogoj za izvedbo nove izmere in postopka njenega evidentiranja je, da se  uredi vsaj polovico parcelnih mej v območju nove izmere.

Komasacija je zložba parcel in njihova ponovna razdelitev med prejšnje lastnike na način, da dobi vsak čim bolj zaokroženo in uporabno zemljišče.

Predmet komasacije so lahko vsa zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdna…), ki se oblikujejo v komasacijski sklad.

Poznamo pogodbeno komasacijo, ki jo sklenejo lastniki med seboj. V kolikor slednja ni mogoča se lahko izvede upravna komasacija. Upravno komasacijo lahko izvedemo na območju stavbnih zemljišč na podlagi veljavnega prostorskega reda očine ali pri njegovi pripravi.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite