Poiščemo zakopana ali uničena mejna znamenja in jih nadomestimo z novimi ali obnovimo najdena.

Pogoj za označitev meje je urejena ali sodno določena parcelna meja. Navedeni pogoj izpolnjujejo vse parcelne meje, ki so bile podpisane iz strani vseh mejašev oz. za katere so bile izdane upravne odločbe o urejenosti meje po letu 2006. Po zaključenem zamejičenju parcelne meje izdamo vsem mejašem tehnično poročilo, s katerim dokazujemo, da najdena ali nadomeščena mejna znamenja ne odstopajo od prvotnega položaja za več kot 4 centimetre.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite