Termografija omogoča analize sprememb v temperaturi površja ali objekta na desetinko stopinje natančno.

Z integracijo termalne kamere na brezpilotne letalnike lahko izdelamo termalne karte večjih območji, ali pa izvajamo termografske analize stanovanjskih stavb, industrijskih objektov in infrastrukture, na desetinko stopinje natančno. Termografija nam tako omogoča, da lociramo toplotne mostove in kritične elemente na infrastrukturi, kar omogoča pravočasno in optimalno sanacijo.

Kaj je termografija?

To je način za ugotavljanje realnega stanja objektov – gre za orodje, s pomočjo katerega lahko vidimo, kje v objektu se izgublja energija. Omogoča namreč, da postane vidna porazdelitev temperature po površini objekta. Gre za hiter, učinkovit in najbolj ekonomičen način za odkrivanje gradbenih napak kot so slabo vgrajena okna, pomanjkljivosti fasade, mesta pihanja ali neizoliran strop proti podstrešju. Termografija je uporabna tudi za iskanje vzrokov in izvorov zamakanja, vlage v stenah ter drugih delih stavbe in za iskanje napak pri instalacijah talnega ogrevanja in toplovodnih sistemov. Poznavanje kakovosti zunanjega ovoja zgradbe in same gradnje pa je osnova za načrtovanje boljše energetske učinkovitosti. Termografski pregledi se izvajajo kot del razširjenega energetskega pregleda objekta ali samostojno za odkrivanje anomalij ali za kontrolo kvalitete izvajalcev gradbenih del.

Med termografske storitve sodijo:

  • pregled s termo kamero in izbor kritičnih posnetkov,
  • izdelava termografskih in digitalnih posnetkov,
  • pisna analiz objekta in izdelava predlogov za rešitev najdenih težav,
  • izdelava poročila.

Termokamera in termografsko aerofotografiranje

Termografija je nekontakten način merjenja temperature za prikaz porazdelitve toplote po površini. Termokamera, ki je občutljiva na za oko nevidni infrardeči spekter valovanja svetlobe, aerofotografira posamezne stavbe ali celotna področja v preučevanem okolju. Z interpretacijo in analizo dobljenih rezultatov enostavno, hitro in zanesljivo odkrijemo šibka mesta v sistemu prenosa energije in ugotovimo morebitne anomalije na površini sten. Na podlagi dobljenih termogramov nato ocenimo stanje objekta ter načrtujemo nadaljnje ukrepe in morebitne sanacije.

Termografska slika ali termogram je slika, kjer je z različnimi barvami prikazana površinska porazdelitev temperature. Svetle barve običajno pomenijo toplejše površine, temne pa hladnejše. Na termogramu niso prikazane dejanske temperature preučevane površine, ampak gre za tako imenovane navidezne temperature, saj vse površine ne oddajajo toplotne energije na enak način. Termografska kamera zazna le toplotno sevanje oz. energijo, ki se oddaja iz smeri opazovane površine, ter na osnovi tega izračuna temperaturo.

Termografska analiza

S termografsko analizo ugotavljamo dejansko termično stanje objekta ter odkrivamo napake na ovoju. Z odkritimi in saniranimi napakami je mogoče prihraniti tudi do 40 % energije. Termografija in termografska analiza stavbe je nepogrešljiva za kakovostno izvedbo energetskih sanacij, priporočljivo pa jo je izvesti pri čim višji razliki med zunanjo in notranjo temperaturo ter v času, ko je objekt ustrezno kondicioniran, saj so takrat toplotni mostovi najvidnejši.

Osnovni termografski pregled vključuje:

  • ogled zunanjosti stavbe in ključnih mest,
  • informativni razgovor o gradnji in uporabi objekta,
  • izvedbo termografskega pregleda ovoja objekta oz. njegovih delov in izvedbo posnetkov ključnih mest.

Termografija obsega  široko  področje   iz   različnih   tehničnih   in  znanstvenih  disciplin  in je učinkovita metoda za uspešno  odkrivanje  anomalij  na  opremi  in nato pravočasno  odpravo  napak, s  čimer se  poveča  varnost  ter  zmanjša  morebitna škoda.

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite